teatroterapia

Cykl wystaw art brut i warsztatów plastycznych z elementami historii sztuki w Galerii Art Brut w Lublinie

Rozmiar tekstu:

Pro­jekt pt. “Cykl wys­taw art brut i warsz­tatów plas­ty­cznych z ele­men­tami his­torii sztuki w Galerii Art Brut w Lublinie” — koszt pro­jektu 40 600,00 zł — dofi­nan­sowanie Min­is­terstwo Kul­tury i Dziedz­ictwa Narodowego