teatroterapia

Dziewczynka z zapałkami

Rozmiar tekstu:

Na motywach baśni Jana Chris­tiana Andersena.

DZIEW­CZYNKA Z ZAPAŁKAMI

Insc­eniza­cja: Maria Pietrusza-​Budzyńska (reży­se­ria, scenografia, kostiumy)

Pre­miera: czer­wiec 1997r