teatroterapia

Gazeta Lublin VI'04

Rozmiar tekstu:

Pier­wsze czy­tanie “Hamleta”

Ham­leta”, czyli dra­mat wszech cza­sów napisany w 1601 roku wys­tawi w nad­chodzą­cym sezonie Teatr im. J. Osterwy. Pre­mierę zapowiedziano na 20 listopada. Wczo­raj odbyła się pier­wsza próba “czy­tana”, na której reżyser Krzysztof Babicki przed­stawił swą wizję real­iza­cji “Ham­leta”. Tytułową postać duńskiego księ­cia zagra Jacek Król.

GRJ