teatroterapia

Głęboka woda

Rozmiar tekstu:

Głównym bohaterem jest Wik­tor Okulicki (Marcin Doro­ciński), świeżo mianowany dyrek­tor ośrodka – człowiek czynów, nie słów. W jego opinii pra­cownik opieki społecznej jest skrzyżowaniem Matki Teresy i Spi­der­mana. To stwierdze­nie okaże się wyjątkowo trafne. Wik­tora wspiera wrażliwa i zaan­gażowana w poma­ganie innym Mika (Katarzyna Maciąg) oraz inni pra­cown­icy ośrodka: Mał­gosia (Agnieszka Pod­si­ad­lik), Alina (Marta Klubow­icz), Kalina (Gabriela Muskała), Grażyna (Julia Kijowska) oraz ustępu­jąca dyrek­tor placówki Krystyna (Teresa Budzisz-​Krzyżanowska). Są też i tacy jak Jerzy (Piotr Nowak), który trzyma się szty­wno przepisów, a jego zaan­gażowanie kończy się po ośmiu godz­i­nach pracy. Akcja każdego z 13 odcinków sku­pia się na jed­nej sprawie, konkret­nym dra­ma­cie i jego bohaterze, któremu zespół Wik­tora stara się pomóc. Bohaterowie seri­alu są wrażliwi na los słab­szych, potrze­bu­ją­cych, samot­nych i porzu­conych. Nie są przy tym pozbaw­ieni wad i słabości, zma­gają się z włas­nymi prob­le­mami. Poma­gają innym, ale czy są w stanie pomóc sobie?

Pię­cioro aktorów z Teatroter­apii między 8. a 10. lipca 2011 wzieło udział w nagra­niu jed­nego z odcinków..
Zapraszamy do strony seri­alu i galerii zdjęć autorstwa Jaroslawa Sosińskiego.

fot. Jaroslaw Sosińskifot. Jaroslaw Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław SosińskiGłeboka wodafot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosińskifot. Jarosław Sosiński

Pełna gale­ria zdjęć dostępna (tutaj)