teatroterapia

Interdyscyplinarny Obóz artystyczny - Lublin 2013 pt. "Wspólczesny Babel"

Rozmiar tekstu:

Inter­dyscy­pli­narny Obóz artysty­czny — Lublin 2013 pt. “Wspól­czesny Babel”

Na obóz artysty­czny “Wspól­czeny Babel” zostało wyty­powanych 30 liceal­istów uzdol­nionych artysty­cznie z powiatu gor­lick­iego. 8 uczniów z I Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w Gor­li­cach,
8 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Gor­li­cach,
6 uczniów z Zespół Szkól Ogól­nok­sz­tałcą­cych w Bobowej,
8 uczniów z Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Bieczu.

Czekamy na was w Lublinie!

ulotka_oboz_artystyczny_2013_a_800

ulotka_oboz_artystyczny_2013_b_800