teatroterapia

JA AKTOR

Rozmiar tekstu:

HAPPENING TEATRALNY

HAP­PEN­ING TEATRALNYJA AKTOR

Fun­dacja Teatroter­apia Lubel­ska serdecznie zaprasza na

HAP­PEN­ING TEATRALNYJA AKTOR,

który odbędzie się w dniu 9 marca 2014 r. w Galerii Olimp w godz. 11.00 — 14.00,

w ramach IV LUBEL­SKIEJ GALI INSPIRACJI i MOŻLI­WOŚCI ROZ­WOJU DZIECKA.


Spotkanie z Aktorami Teatroter­apii Lubel­skiej poz­woli Państwu poz­nać możli­wości ludzi niepełnosprawnych, zauważyć ich obec­ność w życiu, kul­turze i sztuce.

Happening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralnyHappening teatralny