teatroterapia

Lato w Teatroterapii

Rozmiar tekstu:

Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach

Kul­tura i sztuka — Kul­tura w dziel­ni­cach

Lato w Teatroter­apii


Ter­min real­iza­cji 1 maj –30 wrze­sień 2012

Pokaz filmów i spek­taklu w dni­ach 28.06; 30.08; 31.08 2012


lato_w_teatroterapii_2012_do_mieszkancowa_800

lato_w_teatroterapii_2012_a_600

lato_w_teatroterapii_2012_b_600
Zre­al­i­zowano przy pomocy finan­sowej Miasta Lublin

herb_lublin_01