teatroterapia

Poronin 2012

Rozmiar tekstu:

Obóz TAEKWONDO

Aktorzy Teatroter­apii wyjechali po raz drugi na tygod­niowy obóz sportowy do Poron­ina, który był orga­ni­zowany przez tren­era Taek­wondo Wojtka Kowalskiego.

Treningi odby­wały się raz dzi­en­nie. Do tego: marsz tech­niką nordic walk­ing, liczne wycieczki do Zakopanego, kulig i grill. :)

Na obozie odbyło się roz­danie cer­ty­fikatów potwierdza­ją­cych posi­adanie umiejęt­ności w taek­wondo olimpjskim na pier­wszy stopień uczniowski. Cer­ty­fikaty wydał Pol­ski Związek Taek­wondo Olimpijskiego.Dzięki nim nasi aktorzy mogą się ubie­gać o zdoby­wanie dlaszych stopni w taekwondo.

Zapraszamy na fotorelacje przy­go­towaną przez uczest­ników tego obozu!

Agnieszka Kmieć

fot. Agnieszka Kmiećfot. Agnieszka Kmiećfot. Agnieszka Kmiećfot. Agnieszka Kmiećfot. Agnieszka Kmiećfot. Agnieszka Kmiećfot. Agnieszka Kmiećfot. Agnieszka Kmiećfot. Agnieszka Kmiećfot. Agnieszka Kmiećfot. Agnieszka Kmiećfot. Agnieszka Kmiećfot. Agnieszka Kmiećfot. Agnieszka Kmieć

Anna Siwko

fot. Anna Siwkofot. Anna Siwkofot. Anna Siwkofot. Anna Siwkofot. Anna Siwkofot. Anna Siwkofot. Anna Siwkofot. Anna Siwkofot. Anna Siwkofot. Anna Siwkofot. Anna Siwko

Nor­bert Góźdź

fot. Norbert Góźdźfot. Norbert Góźdź

Obsz­erna gale­ria z tren­ingów i kuligu

Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012Poronin 2012