teatroterapia

Video

Rozmiar tekstu:

1% - Spowiedź w drewnie

data: 2014-04-18

Kliknij tu jeżeli film się nie wyświetla!

 

Szanowni Państwo, zbudu­j­cie z nami TEATR LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH wystar­czy tylko 1%

 

Fun­dacja Teatroter­apia Lubel­ska jest Orga­ni­za­cją Pożytku Pub­licznego. Oznacza to, że naszą dzi­ałal­ność reg­u­luje ustawa o dzi­ałal­ności pożytku pub­licznego i wolon­taria­cie. Ustawa m. in. umożli­wia przekazanie 1 pro­centu podatku dochodowego na rzecz Orga­ni­za­cji Pożytku Pub­licznego. Wpływy z podatku są przez­nac­zone na dzi­ałal­ność Orga­ni­za­cji.

Zwracam się z uprze­jmą prośbą i przekazanie 1% swo­jego podatku dochodowego na rzecz Fun­dacji Teatroter­apii Lubelskiej.

Jak możesz pomóc?

- w rozlicze­niu podatkowym wpisz:
FUN­DACJA TEATROTER­APIA LUBEL­SKA
nr KRS 0000316868

- możesz także wspomóc naszą Fun­dację przekazu­jąc darow­iznę, którą w przyszłym roku będziesz mógł odliczyć od podatku::
KONTO BANKOWE BANK MIL­LEN­NIUM W WARSZA­WIE S.A O/​LUBLIN
23 1160 2202 0000 0001 3759 4114I Ty możesz dać coś od siebie — DOBRO POWRACA

Tutaj możesz wypełnić swój PIT, bezpłat­nie i bez­piecznie Wybierz właś­ciwą dla siebie formę rozliczenia oraz zapoz­naj się z
instrukcją. Pole­camy!!!

więcej »

 
 

Projekt POTRAFISZ

data: 2013-03-06

Projekt POTRAFISZ zrealizowany jest przez Fundacje Fuga Mundi w trakcie wystawiania spektaklu Fundacji Teatroterapii Lubelskiej "Sześć postaci w poszukiwaniu autora"
SPEKTAKL:
adap­tacja i reży­se­ria: Maria Pietrusza-​Budzynska
asys­tent reżysera:Jolanta Grabowska
scenografia: Maria Pietrusza-​Budzyńska
kon­sul­tacja chore­ograficzna: Jacek Tomasik
kostiumy: Maria Pietrusza-​Budzyńska i Lila Sokołowska
ilus­tracja muzy­czna i udźwiękowie­nie: Dominik Sam­borski
przy­go­towanie taneczne: Jolanta Grabowska
przy­go­towanie wokalne: Joanna Bronkiewicz i Grze­gorz Sek­mistrz
światło: Bartłomiej Palij i Andrzej Oczkowski
mul­ti­me­dia: Marek Krupa
orga­ni­za­cja spek­taklu: Zbig­niew Wróblewski i Alek­sander Budzyński
pro­du­cent spek­taklu: Firma TEZET z Lublina
wys­tępują: Aktorzy Teatroter­apii Lubelskiej

Bohaterowie sztuki Piran­della w odczy­ta­niu Marii Pietruszy-​Budzyńskiej przed­staw­iają swoje wąt­pli­wości i przy­czyny ist­nienia w ciągłej podróży teatral­nej, poszukują kogoś, kto zapisze ich życio­rysy, nada imię i wyz­naczy określoną rolę. Wszys­tkie posta­cie, które pojaw­iają się na sce­nie pochodzą z real­nego świata i wnoszą ze sobą his­torię włas­nego życia. Ojciec, Matka, Pasier­bica, Syn, Chłopczyk, Dziew­czynka, Pani Pace poszukują czegoś innego dla siebie: auto­ry­tetu, uko­je­nia, miłości, szczęś­cia, sławy i prawdy. W Piran­dellu świat jest teatrem total­nym, gdzie wszyscy grają określone role, a teatr wdziera się do życia i zmusza do odgry­wa­nia. Kim są ludzie, którzy sięgnęli po sztukę Piran­della? Czy obraz, który stworzyli aktorzy Teatr­poter­apii Lubel­skiej wykreuje ich tożsamość w Teatrze? Jak reży­serują własną biografię przez wejś­cie do Teatru i jak przemieni to świado­mość ich i tych "nor­mal­nych"? Czy inność (niepełnosprawność) jako gest twór­czy to oksy­moron? Czy może próba odnalezienia miejsca na sce­nie życia? Aktorzy Teatroter­apii w grze z życiem /​w życie man­i­fes­tują pytanie: kim jesteśmy? Czy my uda­jemy aktorów czy aktorzy udają nas?


Reportaż:

Kamera i realizacja: Hubert Gorczyca


Projekt POTRAFISZ jest zrealizowany przez Fundacje Fuga Mundi

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu Miasta Lublin

więcej »

 

Spotakania w teatrze

data: 2013-03-06

Projekt Teatroterapii Lubelskiej
Spotkania w teatrze
Projekt Teatroterapii Lubelskiej
Spotkania w teatrze

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 8 na spektaklu
Luigi Pirandella "Sześć postaci w poszukiwaniu autora"
                                                                                   i....
              co z tego wynikło?

więcej »

 

Happening

data: 2011-08-10

Happening pt. "Podroz" premiera Lublin czerwiec Noc Kultury 2009r rez. Maria Piatrusza Budzyńska: "Moi aktorzy udajc sie w ta "teatralna podroz po..." beda mieli na walizkach swoj naturalny wizerunek (zdjecie), a z drugiej strony napis, bedacy jednoczenie pytaniem, czy sa: (nie)normalni?!, (nie)przecietni?!, (nie)teatralni?! itd. W pytaniu jest tez zawarta odpowiedz dla widza ktorego spotkaja".

więcej »

 

Isadora

data: 2011-08-11

Scenariusz spektaklu powstał w oparciu o historię sensacyjnego życia Isadory Duncan, pełnego burzliwych romansów, artystycznych pasji i miłości do tańca i muzyki, wspaniałych występów i osobistych tragedii.
Tę historię - grupa niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn opowiada swoim własnym językiem próbując odkryć sedno tajemnicy życia, natury, miłości, tańca i muzyki. Czyni to po to aby ich myśli rozwinęły skrzydła ...

więcej »

 

Malowany Ptak

data: 2011-08-09

Spektakl inspirowany absurdalną historią wziętą z powieści Jerzego Kosińskiego „Malowany ptak. Utkany z wiecznej potrzeby doświadczania przez teatr i w teatrze rzeczywistej obecności w życiu - ludzi, którzy jak malowane ptaki Lecha -- bohatera z Kosińskiego lecą na spotkanie widza przypadkowego... Niby -- aktorzy. Niby- ludzie. Niby -- ptaki. Poszukiwacze tożsamości i miejsca swojego w życiu , tańcu . W tangu...

więcej »

 

Co moge jeszcze dla niego zrobic...

data: 2012-10-16

Film powstał podczas zajęć Teatroterapii prowadzonych przez Marię Pietruszę - Budzyńską - kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej TEATROTERAPIA w Lublinie
-------

Lublin 2009

wystąpili: aktorzy WTZ Teatroterapia w Lublinie

Scenariusz i reżyseria : Urszula Bednarczyk
Zdjęcia: Urszula Bednarczyk i Dominik Samborski
Muzyka: Urszula Bednarczyk
Udźwiękowienie: Dominik Samborski
Produkcja: Maria Pietrusza Budzyńska

Fundacja Teatroterapia Lubleska

https://www.teatroterapia.lublin.pl
***
https://www.facebook.com/teatroterapialubelska

więcej »