teatroterapia

Sztuka Art Brut w Lublinie

Rozmiar tekstu:

Pro­jekt pt. “Sztuka Art Brut w Lublinie” — koszt pro­jektu 78 910,00 zł — dofi­nan­sowanie Miasto Lublin