teatroterapia

Trybuna XI'04

Rozmiar tekstu:

Ter­apia z Ham­letem

W sobotę w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie odbędzie się pre­miera “Ham­leta” Wil­iama Szek­spira. W spek­taklu obok zawodowych aktorów wys­tąpią niepełnosprawni uczest­nicy dzi­ała­ją­cych przy teatrze Warsz­tatów Ter­apii Zaję­ciowej. Na zdję­ciu (od prawej): reżyser spek­taklu Krzysztof Babicki oraz Mar­i­ola Fus z WTZ. –Dzięki udzi­ałowi w przed­staw­ie­niu mogę się rozwi­jać — mówi pani Mar­i­ola.

(Tl)