teatroterapia

Tworzenie i upowszechnianie kultury - Zorganizowanie happeningów pt."Sześć postaci" promującego udział teatru osób niepełnosprawnych w Nocy Kultury 2012 i życiu kulturalnym Lublina

Rozmiar tekstu:

Kultura i sztuka - Miasto kultury

Kul­tura i sztuka-​Miasto kultury


Tworze­nie i upowszech­ni­anie kul­tury — Zor­ga­ni­zowanie hap­pen­ingów pt.“Sześć postaci” pro­mu­jącego udział teatru osób niepełnosprawnych w Nocy Kul­tury 2012 i życiu kul­tur­al­nym Lublina.

Ter­min real­iza­cji 1 kwiet­nia - 30 czer­wca 2012

Wys­taw­ie­nie hap­pen­ingów pt “Sześć postaci” oraz filmu w dni­ach 31.05;01.06;02;06

Zre­al­i­zowano przy pomocy finan­sowej Miasta Lublin

herb_lublin_01