teatroterapia

Rozmiar tekstu:

Konkurs o Medal Prezydenta Miasta Lublin rozstrzygnięty

  • 2014-05-21
  • dodał: A

Fundacja Teatroterapia Lubelska została  wyróżniona w kategorii III - instytucje/organizacje zaangażowane w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych

Wieści z ratusza

 Konkurs o Medal Prezydenta Miasta Lublin rozstrzygnięty

Poznaliśmy wyniki IX edycji Konkursu skierowanego do środowiska osób z niepełnosprawnością. Medale i Wyróżnienia wręczyła Pani Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin podczas uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu, 20 maja.

20 maja 2014 roku w Centrum Konferencyjnym Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublin. W imieniu Prezydenta Krzysztofa Żuka, Medale i Wyróżnienia wręczyła Pani Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin. Wnioski konkursowe zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Kapitułę Konkursu, którą tworzą członkowie Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego, lubelskich instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawni mieszkańcy Lublina, ich rodziny i opiekunowie. Spotkanie rozpoczął występ zespołu tanecznego MIX ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II. Dodatkową atrakcją było czytanie poezji Joanny Pąk – tegorocznej laureatki Konkursu. Ceremonię uświetnił koncert Lubelskiej Fedareacji Bardów - prawdziwa gratka dla miłośników poezji śpiewanej. Spotkanie prowadzili: pani Agnieszka Zańko – Przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin oraz pan Artur Kalicki z TVP Lublin.

 

Nagrodzeni w kategorii I – osoby niepełnosprawne osiągające wybitne sukcesy zawodowe, twórcze, sportowe, itp.:

Medal Prezydenta otrzymał Zdzisław Koziej

Medal Prezydenta otrzymała Joanna Pąk

Wyróżnienia otrzymali: Maciej Białek oraz Jadwiga Machajek

Nagrodzeni w kategorii II – osoby realizujące przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina:

Medal Prezydenta otrzymał ksiądz kanonik Mariusz Nakonieczny

Wyróżnienia otrzymały: Dorota Dutkiewicz oraz Barbara Lisek

Nagrodzeni w kategorii III – instytucje/organizacje zaangażowane w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych:

Wręczone zostały dwa wyróżnienia dla :

Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Lublinie

oraz

Fundacji Teatroterapii Lubelskiej

Laureaci poszczególnych kategorii zostali uhonorowani Medalem Prezydenta Miasta Lublin na wniosek Kapituły Konkursu, którą tworzą członkowie Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin.

W części artystycznej uroczystości wystąpił zespół taneczny „Mix” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie oraz Lubelska Federacja Bardów.

 

Relacja przeprowadzona przez niepelnosprawni.lublin.pl

Fagmenty tekstu pochodzą z um.lublin.pl

 

-aureaci--onkursu-o--edal--rezydenta-jpg_500
fot. niepelnosprawni.lublin.pl

 

-biorowe---mall-----_400
fot. um.lublin.pl

 

‹ powrót