teatroterapia

Rozmiar tekstu:

Projekt PZU

  • 2014-11-03
  • dodał: m.

Od 1 lipca do 31 października 2014 r. dzięki dotacji PZU realizowaliśmy projekt "Młodzi niepełnosprawni na obozie sportowym w Pucku".

Sam pobyt na obozie sportowym w Pucku w dniach 12 - 27 lipca 2014 r. był pretekstem do różnorodnych działań skierowanych do uczestników warsztatów oraz ich rodzin. Celem tych działań było umożliwienie rozwoju własnej aktywności życiowej rodziców i rodzeństwa uczestników przez ukazanie, że ich niepełnosprawni bliscy mogą być samodzielni w codziennej samoobsłudze, mogą uczyć się aktywnie, samodzielnie spędzać wolny czas, a także rozwijać nowe zainteresowania. 

Dzięki PZU mogliśmy uczestniczyć w projekcie promującym pozytywny styl życia, dobre praktyki oraz usługi rehśbilitacyjne w dziedzinie aktywności sportowej i kreatywności ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym spowodowanym niepełnosprawnością intelektualną - ich samych jak i ich rodzin.

Mieliśmy możliwość, oprócz pobytu w Pucku, uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych z rodziną "Różne sposoby spędzania czasu wolnego w okresie letnim"; byliśmy na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej n/t Aktywności Ruchowej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ze spektaklem sportowym taekwondo, który  zaprezentowaliśmy też w Legionowie dla szerokiej publiczności oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Podsumowaliśmy projekt spotkaniem uczestników obozu z ich rodzinami i kadrą, na którym lepiliśmy pierogi.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania podsumowującego projekt.

Możecie też w tym miejscu > http://www.teatroterapia.lublin.pl/wydarzenia-podglad,117,0,pokaz-taekwondo.html przypomnieć sobie pokaz Taekwondo  w Białej Podlaskiej.

TaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondo

‹ powrót