teatroterapia

Rozmiar tekstu:

Poronin

  • 2012-02-14
  • dodał:

Aktorzy Teatroter­apii wyjechali po raz drugi na tygod­niowy obóz sportowy do Poron­ina, który był orga­ni­zowany przez tren­era Taek­wondo Wojtka Kowalskiego.

Treningi odby­wały się raz dzi­en­nie. Do tego: marsz tech­niką nordic walk­ing, liczne wycieczki do Zakopanego, kulig i grill. :)

Na obozie odbyło się roz­danie cer­ty­fikatów potwierdza­ją­cych posi­adanie umiejęt­ności w taek­wondo olimpjskim na pier­wszy stopień uczniowski. Cer­ty­fikaty wydał Pol­ski Związek Taek­wondo Olimpijskiego.Dzięki nim nasi aktorzy mogą się ubie­gać o zdoby­wanie dlaszych stopni w taekwondo.

Zapraszamy na fotorelacje przy­go­towaną przez uczest­ników tego obozu!

‹ powrót