teatroterapia

Rozmiar tekstu:

Domino 2013

  • 2013-10-29
  • dodał:

Zapraszamy na V MIĘDZYNARODOWĄ PREMIERĘ TEATRU LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE - DOMINO

12 LISTOPADA 2013,GODZ.17.00

w Teatrze im.J. Osterwy

Spektakl Teatru KRUG z Moskwy pt "Spojrzenie".

13 LISTOPADA 2013, GODZ.17.00

W Teatrze im. J.Osterwy

Spektakl Teatru Ludzi Niepełnosprawnych TEATROTERAPIA : „Spowiedź w drewnie”

 Międzynarodowa Premiera Teatru Ludzi Niepełnosprawnych w Lublinie - DOMINO" jest

cykliczną - od dziesięciu lat - prezentacją twórczości nieznanych szerszej publiczności

teatrów ludzi niepełnosprawnych, które wśród współczesnych trendów i tendencji w

teatrze polskim i europejskim wyraźnie zaznaczają swoją obecność i indywidualność

formy jak i gry aktorskiej oraz nowatorskie spojrzenie na tematy społeczno - obyczajowe.

Promocja emancypacji teatru ludzi (nie)pełnosprawnych oraz wsparcie w rozwoju

Teatru Ludzi Niepełnosprawnych z Lublina przez artystyczną konfrontację z wybitnym

Teatrem KRUG z Moskwy jak też nawiązanie wieloletniej współpracy Teatroterapii

Lubelskiej z Teatrem Moskiewskim prowadzi do ustanowienia estetycznego wzorca dla

rozwijającego się ruchu teatralnego w środowiskach ludzi niepełnosprawnych w Polsce.

Przyczynić powinno się to do rozwoju demokracji w teatrze i świecie.

 

 

 

Wiecej na:
https://www.facebook.com/events/385639894900858/
https://www.facebook.com/teatroterapialubelska

spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013
spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013
spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013spowiedz w drewnie 2013

‹ powrót