teatroterapia

Wystawa poplenerowa artystów artbrut

Rozmiar tekstu:

Art Brut

Ogólnopol­ska wys­tawa obrazów malarzy art brut pow­stałych w cza­sie pleneru malarskiego na Wydziale Artysty­cznym UMCS w Lublinie. Wernisaż 21 października 2014 r. o godz. 17.00 Wys­tawę można będzie oglą­dać do 20 listopada 2014 r.

-rzechwytywanie----_500