teatroterapia

Zespół WTZ Teatroterapia

Rozmiar tekstu:

Kierownik WTZ Teatroter­apia:
1. Maria Pietrusza Budzyńska

Kadra WTZ Teatroter­apia:

1. Alek­sander Budzyński
2. Jolanta Grabowska
3. Grze­gorz Kata
4. Piotr Kil­i­ański
5. Iwona Mali­nowska
6. Zofia Radom­ska
7. Ewa Rębecka
8. Irmina Szu­miło
9. Lech Tes
10. Joanna Jabłońska
11. Agata Roman

12. Jacek Kasprzak


Uczest­nicy WTZ Teatroterapia:

 1. D. Michał
 2. D. Agata
 3. F. Mar­i­ola
 4. G. Nor­bert
 5. G. Izabela
 6. J. Artur
 7. K. Agnieszka
 8. K. Marta
 9. K. Ewelina
 10. M. Mar­iusz
 11. M. Dominika
 12. M. Anna
 13. M. Agnieszka
 14. J. Kamila
 15. P. Ernest
 16. S. Syl­wester
 17. S. Anna
 18. S. Syl­wia
 19. S. Andrzej
 20. S. Adam
 21. T. Arthur
 22. U. Bożena
 23. C. Joanna
 24. Z. Agnieszka
 25. Z. Alek­san­dra

Uczest­nicy WTZ Teatroter­apia:
1. Ch. Tomasz
2. D. Michał
3. F. Mar­i­ola
4. G. Nor­bert
5. G. Izabela
6. J.Artur
7. K. Agnieszka
8. K. Marta
9. K. Ewelina
10. M. Mar­iusz
11. M. Dominika
12. M. Anna
13. M. Agnieszka
14. P. Ernest
15. S. Adam
16. S. Syl­wester
17. S. Anna
18. S. Syl­wia
19. S. Andrzej
20. T.- H. Arthur
21. U. Bożena
22. W. Iwona
23. W. Jakub
24. Z. Alek­san­dra
25. Z. Agnieszka